Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với hello88b.co! Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo mật an toàn. Chính sách bảo mật này sẽ mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Loại thông tin chúng tôi thu thập

  • Thông tin bạn cung cấp: Khi bạn đăng ký tài khoản, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, ngày sinh, địa chỉ email, số điện thoại và mật khẩu. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin thanh toán của bạn nếu bạn thực hiện giao dịch trên trang web của chúng tôi.
  • Thông tin tự động thu thập: Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin tự động về thiết bị và hoạt động của bạn. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, hệ điều hành, thời gian truy cập trang web và trang web bạn đã truy cập trước khi đến trang web của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

  • Cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ cá cược và trò chơi, cũng như để xử lý giao dịch của bạn.
  • Cải thiện dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cải thiện dịch vụ của chúng tôi và cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hóa.
  • Liên lạc với bạn: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn về các vấn đề liên quan đến tài khoản của bạn, các chương trình khuyến mãi hoặc các thông tin khác mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm.
  • Bảo vệ trang web của chúng tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để bảo vệ trang web của chúng tôi khỏi gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

  • Với các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để giúp họ cung cấp dịch vụ cho bạn. Ví dụ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để xử lý giao dịch của bạn.
  • Theo yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu được yêu cầu bởi pháp luật hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc quyền lợi của người khác.

Quyền lợi của khách hàng

Bạn có quyền kiểm soát thông tin của bạn. Bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin của bạn bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập vào phần cài đặt. Bạn cũng có thể chọn không nhận email quảng cáo từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” trong bất kỳ email quảng cáo nào mà bạn nhận được từ chúng tôi.

Bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Chúng tôi sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin của bạn khi truyền tải và lưu trữ. Chúng tôi cũng hạn chế quyền truy cập thông tin của bạn chỉ dành cho những nhân viên cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected]

Lưu ý

  • Chính sách bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi.
  • Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho trang web Hello88. Các trang web khác có thể có chính sách bảo mật khác.